2421087425 6972266598, 6932260052 Διμήνι, Βόλος


ΖΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ- ΛΙΑΝΙΚΗ
 

Εκλεκτά κρέατα μεγαλωμένα στις εγκαταστάσεις μας στο Διμήνι Βόλου.

Οι τροφές που δίνουμε στα μοσχάρια αποτελούνται από φυτικές πρώτες ύλες, είναι πιστοποιημένες και ελέγχονται συνεχώς ώστε να διασφαλίζεται η ξεχωριστή ποιότητα των προΐόντων της φάρμας. Το προσωπικό μας παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους  της καλής ανάπτυξης και υγιεινής των μοσχαριών.


 

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Εκτροφή μοσχαριών
Εκτροφή ζώων σε ιδανικές συνθήκες από φυτικές πρώτες ύλες.

Εμπορία κρεάτων
Τροφοδότηση διαφόρων επιχειρήσεων στο Βόλο και στις γύρω περιοχές.

Μεταφορές ζώντων ζώων
Μεταφέρουμε τα ζώα όπου μας υποδείξετε στο Βόλο και σε όλη την Ελλάδα.

 

Τα μοσχάρια τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές, ακολουθώντας όλους τους κανόνες πιστοποίησης.